Ողջույն, սիրելի Պատանի։ 
Կարդա նեքոհիշյալ կանոնները  և քո գործունեությունն իրականացրու դրանց շրջանակներում։

Դառնալով «Պատանի եմ» հարթակի անդամ, դու պարտավոր ես՝

  • հագել հարթակի մյուս անդամներին,
  • չվիրավորել ոչ ոքի 
  • կատարել միայն հայատառ գրառումներ
  • գրառումներ կատարելիս չչարաշահել մեծատառերն ու գույները,
  • մտքերը շարադրել հնարավորինս հստակ
  • բանավիճելիս ընդունել, որ դիմացինն ունի իր կարծիքը և ազատ է այն բարձրաձայնել