You are currently viewing Վիկտորինա «Քիմիայի աշխարհում»

Վիկտորինա «Քիմիայի աշխարհում»

Վիկտորինա քիմիայի ընդհանուր գիտելիքների ստուգման համար։

0%

Քիմիայի աշխարհում

1 / 10

Ո՞ր գազն է օդի բաղկացուցիչ մաս։

2 / 10

Ո՞ր նյութով է հարուստ կարտոֆիլը։

3 / 10

Ո՞ր նյութով է հարուստ խնձորը։

4 / 10

Ո՞ր նյութի կազմության մեջ չի մտնում սիլիցիումի դիօքսիդը։

5 / 10

Ո՞ր նյութի օքսիդն է Երկրագնդի վրա ապահովում կյանքը։

6 / 10

Ո՞ր նյութի օքսիդն է առաջանում շնչառության արդյունքում։

7 / 10

Ինչո՞վ են տարբերվում ազոտական և ազոտային թթուները։

8 / 10

Ո՞ր թթուն է փոքր քանակությամբ պարունակվում ստամոքսում։

9 / 10

Ո՞ր գազն է իներտ։

10 / 10

Ինչպե՞ս է կոչվում բույսերի կողմից ածխաթթու գազի ներշնչումը։

Your score is

Մեկնաբանել