Անիվի հայտնագործումը

116 Ինչպե՞ս է հայնագործվել անիվը։ Ներկայացնում է Կորյուն Գաբոյանը։

Ի՞նչ է ծիածանը

120 Կորյուն Գաբոյանը թարգմանել է մուլտֆիլմ, որտեղ բացատրում է, թե ի՞նչ է ծիածանը։

Ինչո՞ւ է ձյունը սպիտակ

118 Կորյուն Գաբոյանը թարգմանել է մուլտֆիլմ, որտեղ բացատրում է, թե ինչո՞ւ է ձյունը սպիտակ։