test

43 test

Նուկլեինաթթուներ

223 Նուկլեինաթթուներ ( լատ՝ nucleus` միջուկ), բարձրամոլեկուլային օրգանական միացություններ են: Կենսապոլիմերներ( պոլինուկլեոտիդ), որը կազմված է նուկլեոտիդներից:…