Սողանքներ

Սողանքներ, ծանրության ուժի ազդեցությամբ լեռնալանջերով կամ թեք տեղանքով ապարների զանգվածային սահաշարժեր, որոնք, լվացման հետևանքով, ապարների հավասարակշռության…

Տորնադոներ. բնական ավերիչ ձագարներ

Տորնադոները սովորաբար առաջանում են ամպրոպային ամպերում և սև թևքի կամ կնճիթի ձևով, իսկ հետո տարածվում ներքև՝…