Տնակով կենդանիներ՝ խխունջներ

Խխունջը եզակի կենդանի արարած է, որը պաշտպանված է պատյանով և կարող է ապրել ոչ միայն վայրի…