Արեգակի կառուցվածքը և ֆիզիկական բնութագիրը

177 Արեգակը մեր մոլորակային համակարգի կենտրոնական մարմինն է: Արեգակի մեջ է կենտրոնացած ամբողջ համակարգի զանգվածի 99,87%-ը:…