Էթիկան համացանցում

Համացանցն այնպիսի միջավայր է, ինչպես դպրոցը, հասարակական տրանսպորտը, թատրոնը, գրադարանը և այլն։ Այստեղ մենք սովորում ենք…