Շաքարի ճակնդեղ

Շաքարի ճակնդեղ, թելուկազգիներ ընտանիքի Beta ցեղին պատկանող տեխնիկական մշակաբույս է։ Մշակվում է մարդու սննդի համար կարևոր…