Երկաթ

174 Ազատ վիճակում գտնվում է միայն երկնաքարերի ձևով: Երկրակեղևում, ըստ տարածվածության, երկաթե մետաղների շարքում զբաղեցնում է…