Մկնդեղ

190 Մկնդեղ՝ արսեն. գտնվում է IV-րդ պարբերության V-րդ խմբում: Կարգաթիվն է 33, ատոմային զանգվածը՝ 74,9216: Արսենը…