Անիվի հայտնագործումը

Ինչպե՞ս է հայնագործվել անիվը։ Ներկայացնում է Կորյուն Գաբոյանը։