You are currently viewing Նեղ օրերից մեկը

Նեղ օրերից մեկը

«Նեղ օրերից մեկը» Նար-Դոսի պատմվածքն է, որտեղ պատկերվում է ծայրահեղ աղքատության հասած երիտասարդ գրող-լրագրողի՝ Պատրիկյանի, «նեղ օրերից մեկը»:

Գիրքը կարող եք բեռնել epub, doc, pdf տարբերակներով, ինչպես նաև լսել գրքի աուդիոտարբերակը Գրքասեր կայքից։

Մեկնաբանել