You are currently viewing Հետաքրքիր փաստեր մկանների մասին

Հետաքրքիր փաստեր մկանների մասին

Մկանները մարմնին շարժողունակություն ապահովող օրգաններն են: Առանց դրանց մարդը պարզապես ամորֆ զանգված կլիներ, և հենց մկաններն են մեզ հնարավորություն տալիս շարժվել, քայլել, խոսել, շնչել և անել ամեն ինչ աշխարհում։

 • Մարդու մարմնում կա մոտ վեց հարյուր հիսուն մկան:
 • Բոլոր մկանների գրեթե մեկ քառորդը գտնվում է դեմքի և պարանոցի վրա:
 • Մարդու մարմնի ամենաուժեղ մկանները ծնոտի մկաններն են, որոնց սեղմման ուժը կարող է գերազանցել հարյուր կիլոգրամը: Ընդհանուր առմամբ, ամենաուժեղ միայնակ մկանը լեզուն է:
 • Մարմնի ամենադիմացկուն մկանը սիրտն է։ Սիրտը բաբախում է մարդու ողջ կյանքի ընթացքում։
 • Համաչափ քայլքի ժամանակ մարդն օգտագործում է իր բոլոր մկանների մոտ մեկ քառորդը:
 • Մարզվելուց հետո ամենադանդաղը վերականգնվում են ողնաշարի մկանները, իսկ ամենաարագը՝ եռագլուխ մկանները:
 • Մարդու օրգանիզմի կողմից ամեն օր օգտագործվող էներգիայի մոտ կեսը ծախսվում է մկանների կծկման վրա։
 • Յուրաքանչյուր քայլի ժամանակ մարդը միաժամանակ աշխատացնում է մոտ երկու հարյուր մկան։
 • Միջին տարիքի մարդու մարմնի քաշի ավելի քան մեկ երրորդը մկանների զանգվածն է:
 • Ընդհանուր մկանային զանգվածի մոտ կեսը ոտքերում է:
 • Սիրտը նույնպես շատ ուժեղ մկան է։ Նրա ստեղծած ճնշման շնորհիվ  արյունը կարող է բարձրանել տասը մետր։
 • Միջին հաշվով, վարժությունից հետո մկանների ամբողջական վերականգնման համար պահանջվում է մոտ երկու օր:
 • Մկանների ատրոֆիայի համար ավելի կարճ ժամանակ է պահանջվում, քան վերականգնվելու համար: Այդ իսկ պատճառով, երկար ժամանակ անկշռության մեջ մնալուց հետո, տիեզերագնացներին շատ ժամանակ է պետք նախկին կազմվածքը վերականգնելու համար։
 • Ժպտալուց «աշխատում» են տասնյոթ տարբեր մկաններ:
 • Որքան շատ է մարդու մկանային զանգվածը, այնքան ավելի շատ կալորիա է անհրաժեշտ նրա մարմնին կենսական ակտիվությունը պահպանելու համար։

Մեկնաբանել