You are currently viewing Սննդի անվտանգության մասնագետ

Սննդի անվտանգության մասնագետ

Նեղ մասնագիտացումներ՝ մանրէաբան, անասնաբույժ, սննդի անվտանգության մասնագետ։

Գործունեության ոլորտը. Այս մասնագիտության տեր անձը զբաղվում է ցանկացած տեսակի սննդի անվտանգության փորձաքննությամբ, հայտնաբերում անպիտան սնունդը և այլն։ Նրանք ստուգում սննդում ախտածին մանրէների քանակի համապատասխանությունը նորմերին (օրինակ աղիքային ցուպիկներ, ստաֆիլակոկ, սիբիրախտ և այլն)։

Մասնագիտությունը ձեռք բերելու համար պետք է սովորել և ավարտել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը։

Որպես այս մասնագիտության մեկ այլ ճյուղ՝ կարող եք ընտրել նաև քիմիական բաժինը, որտեղ վերահսկվում են սննդի քիմիական բաղադրիչները։

Մեկնաբանել