You are currently viewing Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիաները

Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիաները

Սիրտը մկանային օրգան է։ Այն արյան շրջանառության կենտրոնական օրգանն է, որը հիմնականում կատարում է արտամղման ֆունկցիա:

Մարդու սիրտը տեղակայված է կրծքավանդակում՝ երկրորդ և հինգերորդ կողերի միջև։ Գտնվում է թոքերի միջև։

Այն կոնաձև է, ունի հիմք և գագաթ:

Սիրտը քառախորշ է, կազմված է երկու նախասրտերից և երկու փորոքներից: Սիրտը միջնապատով բաժանվում է աջ և ձախ կեսերի: Ձախ՝ զարկերակային և աջ՝ երակային կեսերն իրենց համապատասխան նախասրտով և փորոքով գործում են որպես մեկ ամբողջություն:

Աջ նախասիրտը ստանում է անթթվածին արյունը և այն դատարկում աջ փորոքի մեջ։ Թոքերից թթվածնով հագեցած արյունը մտնում է ձախ նախասիրտ և թափվում ձախ փորոքի մեջ։

Յուրաքանչյուր նախասիրտ և փորոք իրար հետ հաղորդակցվում են նախասիրտ-փորոքային բացվածքներով:  

Սիրտն ունի չորս փական՝ երկփեղկ փական, եռփեղկ փականի և աորտայի և թոքային կիսալուսնային փականներ։

Աջ նախասրտի և աջ փորոքի միջև եռափեղկ փականն է, իսկ ձախ նախասրտի և փորոքի սահմանում՝ երկփեղկ փականը:

Փականները ջլակազմ թելերի միջոցով ամրանում են փորոքների մկաններին, որը նրանց հնարավորություն է տալիս բացվելու միայն փորոքների ուղղությամբ:

Փորոքների զարկերակային բացվածքների շրջանում տեղակայված են կիսալուսնաձև փականները, որոնք բացվում են միայն փորոքների կծկման ժամանակ:

Սրտի պատը կազմված է երեք շերտերից՝ ներքին՝ էնդոկարդ, միջին՝ սրտամկան կամ միոկարդ և արտաքին՝ էպիկարդ, որոնցից առավել բարդ կառուցվածք ունի սրտամկանը:

Սիրտը գտնվում է սրտապարկում՝ պերիկարդում։

Փորոքների սրտամկանի արտաքին և ներքին շերտերն ընդհանուր են երկու փորոքների համար, իսկ նրանց միջև տեղակայված միջին շերտը յուրաքանչյուր փորոքի համար առանձին է։

Սրտի խոռոչների պատերի հաստությունը տարբեր է: Ամենահաստը ձախ փորոքի պատն է, որը 2- 3 անգամ ավելի հաստ է, քան աջինը:

Նախասրտերի պատերն ավելի բարակ են, քան փորոքներինը, որը որոշվում է նրանց մկանային շերտի վրա առկա տարբեր ծանրաբեռնվածություններով:

Ձախ փորոքից, որով սկսվում է արյան մեծ շրջանառությունը, սկիզբ է առնում աորտան՝ ամենախոշոր զարկերակը:

Աորտայից սկիզբ են առնում խոշոր զարկերակները, որոնք ճյուղավորվելով առաջացնում են միջին, մանր զարկերակներ և զարկերակիկներ։

Զարկերակիկների ճյուղերը վերածվում են մազանոթների և առաջացնում են մազանոթային ցանց։

Մազանոթներից արյունը հավաքվում է մանր, միջին և խոշոր երակների մեջ և վերին ու ստորին սիներակներով լցվում աջ նախասիրտ։

Աջ փորոքից թոքային ցողունով սկսվում է փոքր կամ թոքային շրջանը:

Սրտից դուրս գալով՝ թոքային ցողունը բաժանվում է աջ և ձախ թոքային զարկերակների, որոնք մտնում են համապատասխան թոք, այնուհետև բաժանվելով վերածվում են մազանոթների: Մազանոթներում կատարվում է գազափոխանակություն, երակային արյունը վերածվում է զարկերակայինի, որը վերջում չորս թոքային երակներով մտնում է ձախ նախասիրտ:

Հասուն տղամարդու սիրտը մի փոքր ավելի մեծ է, քան հասուն կնոջ սիրտը։

միջինում նորմալ չափահաս սիրտը մոտավորապես 300 գրամ է։

Առողջ չափահասի սիրտը րոպեում բաբախում է մոտ 60-70 անգամ, որպեսզի արյունը անընդհատ շարժվի:

Ակտիվ վիճակում սիրտը բաբախում է 100-120 զարկ րոպեում։

Մեկնաբանել