You are currently viewing Բառաշփոթ

Բառաշփոթ

Տառերի խառնաշփոթի մեջ գտիր բերված բառերը։ Բառերը կարող են լինել հորիզոնական, ուղղահայաց, անկյունագծային, ինչպես նաև դրանց թարս դիրքերում։
Խաղը նախատեսված չէ հեռախոսի համար։

Մեկնաբանել