You are currently viewing Ակնոցներ: Տեսողության խնդիրները և դրանց ուղղումը:

Ակնոցներ: Տեսողության խնդիրները և դրանց ուղղումը:

Ակոմոդացիայի շնորհիվ դիտարկվող առարկաների պատկերը ստացվում է ճիշտ աչքի ցանցաթաղանթի վրա: Դա տեղի է ունենում, եթե աչքը նորմալ է:

Աչքը կոչվում է նորմալ, եթե հանգիստ վիճակում այն հավաքում է զուգահեռ ճառագայթները մի կետում, որը գտնվում է ցանցաթաղանթի վրա: Աչքի ամենատարածված երկու խնդիրներն են կարճատեսությունը և հեռատեսությունը:

Կարճատես է կոչվում այն աչքը, որի ֆոկուսը հանգիստ վիճակում գտնվում է աչքի ներսում: Կարճատեսությունը կարող է պայմանավորված լինել ցանցաթաղանթի՝ ոսպնյակից ավելի մեծ հեռավորությամբ, քան նորմալ աչքում: Եթե առարկան գտնվում է կարճատես աչքից 25 սմ հեռավորության վրա, ապա առարկայի պատկերը կստացվի ոչ թե ցանցաթաղանթի վրա, այլ ավելի մոտ ոսպնյակին՝ ցանցաթաղանթից առաջ: Որպեսզի պատկերը հայտնվի ցանցաթաղանթի վրա, անհրաժեշտ է մոտեցնել առարկան աչքին: Այդ պատճառով կարճատես աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունը փոքր է 25 սմ-ից:

Հեռատես է կոչվում այն աչքը, որի ֆոկուսը հանգիստ վիճակում գտնվում է ցանցաթաղանթից հետ: Հեռատեսությունը կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ ցանցաթաղանթը տեղակայված է ավելի մոտ ոսպնյակին՝ նորմալ աչքի համեմատ: Առարկայի պատկերը ստացվում է այդպիսի աչքի ցանցաթաղանթից հետ: Եթե առարկան հեռացնենք աչքից, ապա պատկերը կընկնի ցանցաթաղանթի վրա, այստեղից էլ այս թերության անվանումը՝ հեռատեսություն:

Ցանցաթաղանթի դիրքի տարբերությունը նույնիսկ մեկ միլիմետրի սահմաններում արդեն կարող է հանգեցնել նկատելի կարճատեսության կամ հեռատեսության:

Մարդիկ, ովքեր երիտասարդ տարիքում ունեցել են նորմալ տեսողություն, տարեց հասակում դառնում են հեռատես: Դա բացատրվում է նրանով, որ ոսպնյակը սեղմող մկանները թուլանում են, և ակոմոդացիայի ունակությունը նվազում է: Դա տեղի է ունենում նաև ոսպնյակի խտացման պատճառով, որը կորցնում է սեղմվելու ունակությունը:

Կարճատեսությունն ու հեռատեսությունը վերացվում են ոսպնյակների կիրառմամբ: Ակնոցների գյուտը դարձավ մեծ բարիք տեսողության թերություններ ունեցող մարդկանց համար:

Ուրեմն ի՞նչ ոսպնյակներ պետք է կիրառել տեսողության այս թերությունները վերացնելու համար:

Կարճատես աչքի դեպքում պատկերը ստացվում է աչքի ներսում՝ ցանցաթաղանթից առաջ: Որպեսզի այն տեղափոխվի ցանցաթաղանթի վրա, անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքի ռեֆրակցիոն համակարգի օպտիկական ուժը: Դրա համար կիրառում են ցրող ոսպնյակ:

Հեռատես աչքի համակարգի օպտիկական ուժը, ընդհակառակը, անհրաժեշտ է ուժեղացնել, որպեսզի պատկերն ընկնի ցանցաթաղանթի վրա: Դրա համար օգտագործում են հավաքող ոսպնյակ:

Այսպիսով, կարճատեսությունն ուղղելու համար կիրառում են ներփակ, ցրող ոսպնյակներով ակնոցներ: Օրինակ, եթե մարդը կրում է ակնոցներ, որոնց օպտիկական ուժը հավասար է -0,5 դպտր (կամ -2 դպտր, -3,5 դպտր), ապա նշանակում է՝ նա կարճատես է:

Հեռատես աչքերի համար ակնոցներում օգտագործում են ուռուցիկ, հավաքող ոսպնյակներ: Այդպիսի ակնոցները կարող են ունենալ, օրինակ, +0,5 դպտր, +3 դպտր, +4,25 դպտր օպտիկական ուժ:

Մեկնաբանել