Անիվի հայտնագործումը

116 Ինչպե՞ս է հայնագործվել անիվը։ Ներկայացնում է Կորյուն Գաբոյանը։