Ծերություն

Ծերությունը մարդու կյանքի այն ժամանակահատված է, որը հաճախ ուղեկցվում է առողջության, մտավոր ունակությունների, տարբեր գործառույթների վատթարացմամբ։ Ծերությունը բաժանվում է…