Սնկեր

Սնկերը ուսումնասիրվում են սնկաբանություն գիտության կողմից (հին հունական mykes [mike] – «սնկով» և logos [logos] –…