Ջրոլորտի էկոլոգիական հիմնախնդիրները

214 Արդյունաբերական թափոնների և տարբեր բնույթի լվացող քիմիական նյութերի ավելացման պատճառով կտրուկ փոփոխություններ են կատարվել բնական…