Ջրոլորտի էկոլոգիական հիմնախնդիրները

Արդյունաբերական թափոնների և տարբեր բնույթի լվացող քիմիական նյութերի ավելացման պատճառով կտրուկ փոփոխություններ են կատարվել բնական ջրամբարներում,…