Ջրոլորտի էկոլոգիական հիմնախնդիրները

213 Արդյունաբերական թափոնների և տարբեր բնույթի լվացող քիմիական նյութերի ավելացման պատճառով կտրուկ փոփոխություններ են կատարվել բնական…