You are currently viewing Պլաստիդներ

Պլաստիդներ

Հարց է ծագում, ինչու՞ մի ծաղիկ ունի կարմիր գույն, մյուսը կապույտ,իսկ տերևները կանաչ: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված: Դրանց պատճառը պլաստիդներն են, որոնք գտնվում են բջջի ցիտոպլազմայում: Նրանք տեսանելի են լուսային մանրադիտակի օգնությամբ և նկարագրվել են դեռևս 17-րդ դարի հանրահայտ կենսաբան Անտոն Վան Լևենհուկի կողմից: Տարբերում ենք պլաստիդների երեք տեսակ՝ քլորոպլաստներ՝ կանաչ, որոնք ունեն քլորոֆիլ գունակ և իրականացնում են ֆոտոսինթեզ, քրոմոպլաստներ՝ կարմիր են, ապահովում են ծաղիկների և պտուղների վառ գունավորումը, լեյկոպլաստներ՝ անգույն են, կլորաձև, ձողաձև, սկավառակաձև, գնդաձև:

Բջջում քլորոպլաստի քանակը հասնում է տասնյակների….

Նյութը պատրաստեց Ժաննա Կոբելյանը:

Մեկնաբանել