You are currently viewing Կրթություն չինական ձևով․ աշխատասիրության, կարգապահության և մրցակցության դասեր

Կրթություն չինական ձևով․ աշխատասիրության, կարգապահության և մրցակցության դասեր

Երբ խոսքը գնում է կրթության մասին, Չինաստանը միշտ գրավում է ուշադրությունը։ Եվ դա զարմանալի չէ․ չինական դպրոցներն ու համալսարանները հայտնի են իրենց խիստ կարգապահությամբ, բարձր առաջադիմությամբ և յուրահատուկ մոտեցումներով։ Ի՞նչն է չինական կրթությունը դարձնում այդքան առանձնահատուկ և ի՞նչ կարող ենք սովորել նրանցից։ Եկեք մի փոքր ավելի խորը ծանոթանանք չինական դպրոցներին։

Առաջին հերթին պետք է նշել, որ Չինաստանն ունի աշխարհի ամենախոշոր կրթական համակարգը։ Ավելի քան 260 միլիոն աշակերտ է սովորում չինական դպրոցներում՝ մանկապարտեզից մինչև ավագ դպրոց։ Դա մոտավորապես ԱՄՆ-ի ամբողջ բնակչության 80%-ն է։ Այսպիսի մասշտաբները պահանջում են կազմակերպվածություն, կարգապահություն և հսկայական ռեսուրսներ։

Չինաստանում պարտադիր կրթությունը տևում է 9 տարի՝ 6 տարեկանից մինչև 15 տարեկան հասակը։ Այն ներառում է երկու հիմնական փուլ․ 6-ամյա տարրական դպրոց և 3-ամյա միջնակարգ դպրոց։ Աշակերտները սովորում են լայն շրջանակի առարկաներ, ներառյալ չինարեն լեզուն, մաթեմատիկան, բնագիտությունը, պատմությունը, օտար լեզուները, երաժշտությունն ու արվեստը։ Սակայն, ի տարբերություն շատ այլ երկրների, Չինաստանում կրթական համակարգը շեշտը դնում է հատկապես ճշգրիտ և բնագիտական առարկաների վրա։

Չինացի աշակերտների դպրոցական առօրյան շատ հագեցած է։ Նրանք սովորաբար սկսում են դասերը առավոտյան 7:00-ին և ավարտում երեկոյան 17:00-ին։ Օրական նրանք ունենում են 7-8 դասաժամ՝ 45 րոպե տևողությամբ։ Դասերն ընդմիջվում են կարճ ընդմիջումներով և մեկժամյա ճաշով։ Սակայն դպրոցական օրվա ավարտը դեռ չի նշանակում հանգստի ժամանակ։ Շատ աշակերտներ դասերից հետո հաճախում են լրացուցիչ պարապմունքների՝ անգլերենի, նկարչության, երաժշտության և այլ առարկաների գծով։ Նրանք նաև ժամերով տնային աշխատանքներ են կատարում։ Ըստ որոշ հետազոտությունների, չինացի դպրոցականները տնային առաջադրանքների վրա օրական ծախսում են միջինը 3 ժամ, ինչը զգալիորեն ավելին է, քան շատ այլ երկրներում։

Ինչո՞ւ են չինացի աշակերտներն այդքան շատ ժամանակ հատկացնում ուսմանը։ Չինաստանում կրթությունը ավանդաբար համարվում է հաջողության և սոցիալական առաջխաղացման գրավականը։ Ծնողները մեծ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի իրենց երեխաները ստանան լավագույն կրթությունը։ Իսկ աշակերտները հասկանում են, որ միայն տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ կարող են ընդունվել լավ համալսարաններ և ապահովել բարեկեցիկ ապագա։

Մյուս կողմից, չինական կրթական համակարգը հայտնի է իր չափազանց մրցակցային բնույթով։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ձգտում է դառնալ դասարանի, դպրոցի կամ նույնիսկ ամբողջ երկրի լավագույն սովորողը։ Դա հատկապես ակնհայտ է դառնում ավագ դպրոցում, երբ աշակերտները պատրաստվում են Գաոկաոյին՝ համալսարան ընդունվելու ամենակարևոր քննությանը։ Այս մրցակցությունը, մի կողմից, աշակերտներին մոտիվացնում է ավելի լավ սովորելու, սակայն մյուս կողմից՝ հսկայական լարվածություն է ստեղծում նրանց մոտ։ Ոմանք նույնիսկ դժգոհում են, որ չափազանց ծանրաբեռնված են ուսմամբ և չունեն բավարար ժամանակ հանգստի ու ժամանցի համար։

Չնայած այս խնդիրներին՝ չինական կրթական համակարգը տալիս է ակնառու արդյունքներ։ Միջազգային բազմաթիվ թեստերում ու օլիմպիադաներում չինացի աշակերտները ցուցադրում են բարձր առաջադիմություն, հատկապես մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների գծով։ Եվ դա պատահական չէ․ չինական դպրոցներն ու ուսուցիչները մեծ ուշադրություն են դարձնում հիմնարար գիտելիքների յուրացմանն ու պրակտիկ հմտությունների զարգացմանը։ Աշակերտներին սովորեցնում են ոչ միայն տեսություններ, այլև դրանց կիրառումը իրական կյանքում։

Չինական դպրոցներն ունեն նաև մի շարք այլ առանձնահատկություններ։ Օրինակ, յուրաքանչյուր դասարանում սովորում է 40-50 աշակերտ, ինչը զգալիորեն ավելին է, քան եվրոպական կամ ամերիկյան դպրոցներում։ Դասապրոցեսը հիմնականում ուսուցիչակենտրոն է․ ուսուցիչը հանդես է գալիս որպես գիտելիքի հիմնական աղբյուր, իսկ աշակերտների դերը ավելի պասիվ է։ Ավելին, չինական դպրոցներում մեծ նշանակություն է տրվում անհատական ձեռքբերումներին, մինչդեռ թիմային աշխատանքը երկրորդ պլան է մղվում։

Իհարկե, վերջին տարիներին չինական կրթական համակարգում նկատվում են որոշ փոփոխություններ։ Կառավարությունը փորձում է բարեփոխումների միջոցով թեթևացնել աշակերտների ծանրաբեռնվածությունը, խթանել ստեղծարար մտածողությունն ու նորարարությունները։ Սակայն հիմնական սկզբունքները՝ կարգապահությունը, աշխատասիրությունն ու մրցակցային ոգին, մնում են չինական դպրոցների առանցքային հատկանիշները։

Չինաստանի կրթական համակարգում գնահատման ձևերը տարբեր են՝ կախված դպրոցից և մակարդակից։ Ընդհանուր առմամբ, կիրառվում են հետևյալ մոտեցումները.

 1. Քննություններ – Դպրոցներում կանոնավոր կերպով անցկացվում են գրավոր և բանավոր քննություններ՝ ստուգելու աշակերտների գիտելիքները տարբեր առարկաներից։ Հատկապես կարևորվում են ավարտական և ընդունելության քննությունները։
 2. Տնային աշխատանքներ և նախագծեր – Գնահատվում են նաև աշակերտների ինքնուրույն կատարած տնային առաջադրանքները, ռեֆերատները, նախագծերը։
 3. Դասընթացներին մասնակցություն – Հաշվի է առնվում աշակերտների ակտիվությունը դասերին, հարցերին պատասխանելը, քննարկումներին մասնակցելը։
 4. Վարքագիծ և կարգապահություն – Գնահատման բաղադրիչ է նաև աշակերտների պահվածքը, կանոնները հետևելը, այլ աշակերտների և ուսուցիչների հետ հարաբերությունները։
 5. Արտադասարանական գործունեություն – Խրախուսվում է նաև մարզական, մշակութային, հասարակական միջոցառումներին, մրցույթներին մասնակցությունը։

Գնահատման սանդղակը սովորաբար 100 միավորանոց է, որտեղ ամենացածր դրական գնահատականը 60-ն է։ Բարձրագույն գնահատականը 100-ն է։ Ցածր առաջադիմությունը կարող է հանգեցնել դասարանում մնալուն։

Այսպիսով, չինական դպրոցներն իրենց յուրահատուկ առավելություններով ու թերություններով աչքի են ընկնում համաշխարհային կրթական համակարգում։ Մի կողմից՝ նրանք հիանալի արդյունքներ են ապահովում և սերունդներ դաստիարակում գիտելիքի ու հմտությունների զինանոցով։ Մյուս կողմից՝ չափազանց մրցակցային մթնոլորտը և ծանր ծանրաբեռնվածությունը կարող են բացասաբար անդրադառնալ աշակերտների հոգեկան առողջության վրա։ Գուցե ճիշտ լուծումը ոսկե միջինն է՝ պահպանել չինական կրթական ավանդույթների լավագույն կողմերը, միաժամանակ հարմարեցնելով դրանք ժամանակակից պահանջներին։ Ինչևէ, չինական դպրոցների փորձը հետաքրքրական է և ուսանելի բոլորիս համար։

 1. Չինաստանում շատ դպրոցներ ունեն հատուկ կեսօրյա ննջի ժամ՝ սովորաբար ժամը 12:30-ից 14:00-ը։ Այս ընթացքում աշակերտները կարող են քնել դասարանում՝ իրենց գրասեղանների վրա։
 2. Չինաստանի որոշ դպրոցներում աշակերտները մասնակցում են վարժանքների դպրոցական օրվա սկզբում։ Նրանք շարվում են շարքերով դպրոցական բակում և կատարում միասնական ֆիզիկական վարժություններ՝ ռադիոյով հնչող երաժշտության ներքո։
 3. Շատ չինական դպրոցներում աշակերտներն ունեն հատուկ համազգեստ, որը պարտադիր է հագնել դպրոց գնալիս։ Համազգեստի դիզայնը կարող է տարբեր լինել դպրոցից դպրոց։
 4. Չինական դպրոցներում սովորաբար չեն քննարկվում քաղաքական թեմաները։ Փոխարենը, աշակերտներին սովորեցնում են հարգել երկրի առաջնորդներին և հպարտանալ ազգային ձեռքբերումներով։
 5. Շատ դպրոցներ ունեն պարտադիր լրացուցիչ դասեր շաբաթ օրերին։ Դրանք սովորաբար ավելի կարճ են, քան շաբաթվա մնացած օրերին, բայց միևնույն է պարտադիր են հաճախման համար։
 6. Չինաստանում մեծ պահանջարկ կա մասնավոր կրկնուսույցների նկատմամբ։ Շատ ծնողներ վարձում են կրկնուսույցներ, որպեսզի նրանք օգնեն իրենց երեխաներին ավելի լավ պատրաստվել կարևոր քննություններին։
 7. Չինական դպրոցներում մեծ կարևորություն է տրվում նաև բարոյական դաստիարակությանը։ Աշակերտներին սովորեցնում են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են հարգանքը, համեստությունը, ազնվությունը և հայրենասիրությունը։
 8. Չինաստանում շատ տարածված է նաև ուսուցչի մասնագիտության ընտրությունը։ Ուսուցիչները մեծ հարգանք են վայելում հասարակության մեջ, և շատերը դիտարկում են այս մասնագիտությունը որպես նպատակ՝ դեռ դպրոցական տարիքից։
 9. Չինական դպրոցներում մեծ դեր ունեն նաև արտադասարանական գործունեությունները։ Աշակերտները հաճախ մասնակցում են տարբեր խմբակների և միջոցառումների, ինչպիսիք են երաժշտությունը, սպորտը, արվեստը և այլն։ Սա օգնում է նրանց զարգացնել իրենց տաղանդներն ու հետաքրքրությունները։
 10. Ի տարբերություն շատ արևմտյան երկրների, Չինաստանում դպրոցական տարին սկսվում է սեպտեմբերի 1-ին և ավարտվում հուլիսի կեսերին։ Ամառային արձակուրդը սովորաբար տևում է 7-8 շաբաթ։
 11. Չինաստանում կան նաև հատուկ դպրոցներ օլիմպիադաների մասնակիցների և տաղանդավոր երեխաների համար։ Այստեղ նրանք ստանում են ուժեղացված ուսուցում՝ իրենց ոլորտի լավագույն մասնագետների կողմից։
 12. Շատ չինական դպրոցներում գործում է դասղեկության համակարգը։ Դասղեկը ոչ միայն պատասխանատու է իր դասարանի ուսումնական գործընթացի համար, այլև հոգ է տանում աշակերտների անհատական զարգացման և դաստիարակության մասին։

Մեկնաբանել